VAKUUMEJEKTORER

Vakuumpumpe teknik med fortrinlig ydeevne. Bruges til Automatisering med robotter proces og pakkemaskiner.


Mange års erfaring

Hos Bondy har vi gennem mange år opbygget ekspertisen til at hjælpe dig med at vælge den helt rigtige vakuumejektor eller vakuumpumpe til din håndteringsopgave. Vakuumejektorerne, som er baseret på COAX-teknologi, kan arbejde indenfor området 1.7 bar til 7 bar trykluft. Vi tilbyder store og små størrelser til alle vakuumopgaver. Vores ejektorer har mange fordele:

  • Nemt og effektivt  /   Meget driftsikkert
  • Simpelt at montere / Fylder meget lidt
  • On/Off ventiler / vakuumswitch / Display
  • Til små og store opgaver
  • IO link  /  Industri 4.0

Forskellen på ejektor og injektor

Begreberne bruges lidt i flæng, men generelt kan man sige at ejektor er noget, som man tømmer noget med, eksempelvis en beholder. En injektor er noget, som man fylder noget med.

I forbindelse med vakuum, så mener vi, at den korrekte betegnelse er en ejektor, da man ”tømmer” luft ud, for at opnå en sænkning af trykket. Af andre betegnelser, som kan komme på tale er venturidyse eller lavaldyse, vakuumpumpe, dysepumpe, ejektorpumpe, strålepumpe og på engelsk anvendes somme tider udtrykket educto eller ejector.

Vakuumejektoren benytter sig af at luft med højere hastighed har et lavere tryk - det såkaldte Venturi princip. Man lader trykluft strømme i gennem en dyse. Herved opnår luftstrålen en meget høj hastighed, og derved lavere tryk. Det lavere tryk "river" luftmolekyler med sig og man kan anvende det til at sænke trykket eksempelvis i en beholder.