Bondy i fødevareindustrien

Godkendelser, sporbarhed, certifikater - Bondy er din partner i fødevareindustrien!


Danmark er en stærk fødevarenation

Det gør, at en naturlig stor del af vores kunder er relateret til fødevarebranchen. Det har givet os en udstrakt erfaring om branchens specifikke krav og udfordringer, blandt andet til rengøring og overholdelse af krav fra myndighederne.

Bondy er godkendt af Fødevarestyrelsen til håndtering og salg af fødevare-kontaktmaterialer. Du får fuld sporbarhed af vores komponenter, EC1935/2004-, EU10/2011-certificeret håndteringsprocedure og EC2023/2006 GMP. Vi har sikret os at mange af vores producenter er både EC- og FDA-godkendte. Vi fører bl.a.