Vores DNA og kerneværdier


Vores DNA

Som kunde, medarbejder og leverandør vil du opleve en stærk kultur i Bondy. Vi har et klart formål med vores virksomhed og et ambitiøst mål, som vi dagligt arbejder for at nå. Det har vi formuleret i vores mission og vision. Sammen med vores kerneværdier definerer de vores kultur - vores DNA.

Vores kerneværdier

Vores kerneværdier er sammensat af personalet og er med til at sætte dagsordenen for egne og andres forventninger til os - de fungerer som et pejlemærke for alt, hvad vi foretager os. Vores kerneværdier er:

  • Frihed under ansvar
  • Gensidig respekt
  • Ærlighed og troværdighed
  • Vi overholder vores aftalerVores vision

"At være de bedste inden for værdiskabende teknikhandel."

Vores mål er, at ...

Vores medarbejdere synes Bondy er den bedste arbejdsplads. Vi inspirerer hinanden - og vores kultur, kerneværdier og omgangsformen gør det til at godt og trygt sted at være.

Vores kunder synes vi er deres bedste leverandør. Vi vil give oplevelsen af, at Bondy er garant for en kort vej til succes ved at være inspirerende og ekstraordinære. Vi fokuserer på at opbygge langvarige samarbejder, som tager udgangspunkt i vores kunders succes.

Vores leverandører synes vi er de bedste repræsentanter. Kombinationen af vores tekniske og kommercielle kompetencer, samt vores kendskab til det danske marked, gør, at deres produkter får den bedste mulighed for at blive succesfuldt implementeret.

Være værdiskabende - gennem vores viden, erfaring og kultur er vores mål at tilføre merværdi og hjælpe kunden til at opnå mere.

Vores mission

Vi vil drive et godt og sundt selskab, som hjælper vores kunder til at opnå konkurrencemæssige og økonomiske fordele ved hjælp af løsninger fra os.